W analizowanej przez Izbę Skarbową w Łodzi sprawie jednostka organizacyjna gminy wypłaca świadczenia pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym i motywacyjnym, przyznane zgodnie z ustawą o systemie oświaty oraz na mocy uchwały rady gminy.

Według łódzkiej izby świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym i motywacyjnym przyznane uczniom na podstawie ustawy o systemie oświaty korzystają w całości ze zwolnienia przedmiotowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 40 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 51, poz. 307 z późn. zm.). Natomiast świadczenia o charakterze motywującym korzystają w części ze zwolnienia przedmiotowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 40b ustawy o PIT. Przepis ten wskazuje na zwolnienie do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym 3,8 tys. zł.

Obowiązek sporządzania informacji PIT-8S o wysokości wypłaconego stypendium dotyczy świadczeń określonych w art. 21 ust. 1 pkt 40b ustawy o PIT, a więc tych limitowanych.

Interpretacja indywidualna dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 21 lipca 2011 r. (nr IPTPB2/415-82/11-4/GG).