Dopuszczenie możliwości zaliczania do kosztów podatkowych wpłat na PFRON spowodowałoby spadek zatrudnienia osób niepełnosprawnych.

Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) stanowią alternatywę wobec zatrudnienia wymaganej liczby osób niepełnosprawnych. Ponieważ obowiązek wpłat ma zachęcać do przyjmowania do pracy takich osób, nie mogą one stanowić kosztów uzyskania przychodów, gdyż wtedy utraciłyby swój sens. Takie stanowisko zaprezentowało Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na interpelację poselską (nr 22711/11).

Zamiast zatrudniać niepełnosprawnych, pracodawcy wybieraliby obowiązek uiszczania wpłat, które następnie mogliby zaliczać do kosztów.