Osoby, które podjęły działalność sezonową, muszą przed dokonaniem pierwszej sprzedaży zarejestrować się jako podatnicy VAT. Podatku nie muszą płacić osoby, u których sprzedaż nie przekracza określonej wartości.

– Jeżeli wartość sprzedaży w poprzednim roku nie przekroczyła 150 tys. zł (bez podatku), to podatnik nie ma obowiązku rejestracji dla celów VAT – wyjaśnia Katarzyna Nycz, ekspert w firmie doradczej KPMG, biuro w Katowicach.

Zwolnieniem tym nie są objęte osoby, które prowadzą działalność sezonową polegającą na sprzedaży np. w miejscowościach turystycznych wyrobów z metali szlachetnych. Rodzaje wyrobów, do których nie ma zastosowania to zwolnienie, określa załącznik do rozporządzenia ministra finansów z 28 marca 2011 r. (Dz.U. nr 68, poz. 360). Zgodnie z nim obowiązkowi rejestracyjnemu podlegają sprzedawcy wyrobów jubilerskich i podobnych bez względu na wartość osiągniętego obrotu. Wyjątkiem od tej reguły są wyroby z kamieni szlachetnych i pół-szlachetnych.

Katarzyna Nycz dodaje, że ze zwolnienia podmiotowego korzystają podatnicy realizujący dostawę kamieni szlachetnych i półszlachetnych, jeżeli kamienie te zostały obrobione, lecz nie zostały oprawione. W takim przypadku podatnik nie będzie miał obowiązku rejestracji dla celów VAT. Oczywiście jeżeli jego obrót nie przekroczy 150 tys. zł.