To Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej uznał w wyroku z 28 lipca 2011 r. (sprawa Nordea Pankki Suomi Oyj, C-350/10), że usługi SWIFT nie korzystają ze zwolnienia z VAT.

– Jeśli argumentację trybunału podzielą polskie organy podatkowe, spowoduje to dodatkowy koszt dla banków – ocenia Joanna Rudzka, doradca podatkowy w Kancelarii Ożóg i Wspólnicy.

Orzeczenie TS UE burzy dotychczasową praktykę polskiego rynku finansowego, który stosował zwolnienie z VAT dla tego typu usług, również na podstawie przepisów ustawy o VAT obowiązującej od 1 stycznia 2011 r. Joanna Rudzka podkreśla, że takie zwolnienie z VAT na podstawie obecnych przepisów potwierdzały także organy podatkowe (np. interpretacja Izby Skarbowej w Warszawie z 10 maja 2011 r., nr IPPP3/443-342/11-2/JF).

– Ponadto skoro zakwestionowano już zwolnienie z VAT w przypadku usług SWIFT, które są przecież usługami bezwzględnie służącym przepływom finansowym, można spodziewać się dalszych podobnych interpretacji prawa w odniesieniu do innych świadczeń nabywanych przez podmioty z branży finansowej – ostrzega Michał Borowski, doradca podatkowy w Kancelarii Ożóg i Wspólnicy.

Wyjaśnijmy, że usługi SWIFT pozwalają bankom i innym instytucjom finansowym na bezpieczne przesyłanie między sobą komunikatów finansowych w ujednoliconym standardzie. Unijny trybunał uznał, że usługi SWIFT są usługami elektronicznego przesyłania wiadomości, których wyłącznym przedmiotem jest przekazywanie danych, i nie spełniają one żadnej z funkcji którejkolwiek z transakcji finansowych.

Oznacza to, że nie skutkują przeniesieniem środków lub papierów wartościowych i nie mają ich cech. Trybunał uznał jednocześnie, że sama tylko okoliczność, że dany składnik (taki jak SWIFT) jest nieodzowny do realizacji określonej transakcji objętej zwolnieniem, nie pozwala uznać, że usługa odpowiadająca temu składnikowi również jest z podatku zwolniona.

Eksperci z Kancelarii Ożóg i Wspólnicy zauważają, że wskazane orzeczenie po raz kolejny potwierdza, iż Trybunał Sprawiedliwości UE bardzo wąsko interpretuje zakres zwolnienia z podatku od towarów i usług przewidziany dla usług finansowych.

Co istotne, trybunał nie zastosował w tym przypadku często używanej koncepcji świadczenia złożonego, aby uznać, że SWIFT stanowi element kompleksowego świadczenia innej usługi finansowej zwolnionej z VAT i dzieli sposób opodatkowania usługi głównej.