Wspólnik, który wystąpił ze spółki osobowej przed końcem 2010 roku i otrzymał zwrot wkładu wniesionego do spółki, nie musiał płacić podatku dochodowego.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie orzekł, że przepisy ustawy o PIT (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 51, poz. 307 z późn. zm.) w brzmieniu obowiązującym do końca 2010 r. przewidywały zwolnienie dla wspólników spółek osobowych, którzy wystąpili ze spółki. Sąd wskazał, że zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 50 ustawy o PIT spłata udziału kapitałowego w spółce nie powodowała przysporzenia u występującego z niej wspólnika. Przepis ten przewidywał zwolnienie w takiej sytuacji. Według izby skarbowej zwolnienie dotyczyło jedynie kwoty pierwotnie wniesionego wkładu. Natomiast sąd orzekł, że zwolniona była cała kwota wkładu. WSA wyjaśnił, że wypłacany wspólnikowi udział jest zwrotem przypadającego temu wspólnikowi majątku spółki. Tym samym zobowiązanie występującego ze spółki wspólnika do uiszczenia podatku dochodowego od spłaty udziału w majątku spółki, w tym wkładu podwyższonego z już opodatkowanych zysków spółki, oznaczałoby opodatkowanie już wcześniej opodatkowanego majątku.

Dyrektor izby skarbowej zwrócił również uwagę, że od 1 stycznia 2011 r. zwolnieniem objęte są jedynie przychody z tytułu zwrotu udziałów lub wkładów wniesionych do spółdzielni. Oznacza to, że zwrot wkładów od początku tego roku w ogóle nie podlega PIT. Wyrok jest nieprawomocny.

Sygn. akt I SA/Rz 298/11