Usługę organizacji konferencji należy rozliczyć odrębnie od usług pobocznych, takich jak np. rejs statkiem uczestników spotkania.
W jednym z wyroków Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku (sygn. akt I SA/Bk 126/11, nieprawomocny) badał, czy zespół usług świadczonych przez skarżącą na rzecz uczestników konferencji można uznać jako jedną – choć złożoną – usługę turystyczną, opodatkowaną na zasadach VAT marża. Wśród usług w ramach organizacji konferencji były noclegi, wyżywienie, parking, wynajem sali i sprzętu biurowego. Spółka zapewniała też rejs statkiem i wycieczkę autokarową. Fiskus uznał, że skarżąca świadczyła jedną usługę turystyki.
Sąd nie zgodził się z tym i stwierdził, że nie można usług konferencji opodatkować jako usługi turystycznej, ponieważ usługa noclegowa albo gastronomiczna może być realizowana poza usługami turystyki.
Dodał, że jeśli przy okazji konferencji organizowane są świadczenia o charakterze wypoczynkowym, to należy określić, czy są to usługi główne, czy poboczne. W przypadku gdy świadczenie poboczne nie jest konieczne dla realizacji świadczenia głównego, to należy je odrębnie opodatkować.
Z wyrokiem zgadza się Dominik Szczygieł, doradca podatkowy, radca prawny, MSDS M. Szczotka D. Szczygieł.
– Jeżeli jakiś element całego konglomeratu świadczeń składających się na daną usługę ma charakter zasadniczy, to ten element powinien mieć znaczenie decydujące w zakresie klasyfikacji usługi – uważa ekspert.
Świadczenie towarzyszące takiego wpływu nie ma. Na ocenę sytuacji wpływu nie ma też fakt, które z elementów świadczenia usługi są elementami obcymi, a które własnymi.