Izba Skarbowa w Łodzi zajęła się opodatkowaniem VAT sprzedaży publikacji. W analizowanej sprawie, oficyna wydawnicza, będąca jednostką organizacyjną politechniki, będzie dokonywać sprzedaży wydawnictw, które mają nadany numer ISBN. Będą to podręczniki akademickie, notatki oraz autoryzowane skrypty zatwierdzone przez dziekanów poszczególnych wydziałów politechniki.

Według łódzkiej izby sprzedaż wymienionych wydawnictw z numerem ISBN jako niezbędnych w toku nauczania będzie zwolniona z opodatkowania VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. b) ustawy o VAT (Dz.U. z 2004 r. nr 54, poz. 535 z późn. zm.), pod warunkiem że jest dokonywana na rzecz studentów uczelni.

Natomiast sprzedaż publikacji opatrzonych numerem ISBN na rzecz osób innych niż studenci własnej uczelni nie może być traktowana jako dostawa towarów ściśle związanych z usługami kształcenia. Nie można tu bowiem mówić o świadczeniu złożonym. Dostawa wydawnictw opatrzonych numerem ISBN – podręczników, skryptów, notatek (zarówno w formie książek, jak i broszur), której odbiorcami nie są studenci własnej uczelni, podlega więc opodatkowaniu stawką VAT – 5-proc.

Uczelnia nie może skorzystać ze zwolnienia przy sprzedaży publikacji dla studentów innych uczelni, bo nie dokonuje na ich rzecz świadczenia usługi podstawowej (edukacyjnej – przyp. red.).

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 7 lipca 2011 r. (nr IPTPP1/443-14/11-3/ALN).