Katarzyna Ryszard, radca prawny, doradca podatkowy w Kancelarii Peter Nielsen Partners, zwraca uwagę, że ulga ta dotyczy umorzonych zobowiązań udzielonych na podstawie ustawy z 17 lipca 1998 r. o pożyczkach i kredytach studenckich (Dz.U. nr 108, poz. 685 z późn. zm.).

Na podstawie tej ustawy pożyczki studenckie przyznawane są ze środków ulokowanych w Banku Gospodarstwa Krajowego. Natomiast kredyty studenckie są udzielane przez banki. Ze środków funduszu pokrywane są również skutki finansowe umorzeń spłaty kredytów studenckich. Zwolnienie z PIT kredytów i pożyczek udzielonych na tych zasadach powoduje, że instytucja umarzająca zobowiązanie nie wystawia druku PIT-8C, a student nie rozlicza się z tego w zeznaniu rocznym.

Kwota kredytu lub udzielonej pożyczki nie może przekroczyć 6-krotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku. Na rok 2011/2012 wysokość miesięcznej raty pożyczki lub kredytu wynosi 600 zł.