Dotacja na przekształcenie publicznego zakładu opieki zdrowotnej w spółkę pokryje koszt VAT od aportu.
Podmiot dokonujący przekształcenia w drodze aportu publicznego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej (ZOZ) może ubiegać się o dotację celową.
– Dotacja ta ma w założeniu pokryć m.in. ciężar podatku od towarów i usług należnego od dokonanego aportu – mówi Andrzej Nikończyk, doradca podatkowy, partner w KNDP.