Naprawa auta za wypadek po pijanemu nie jest kosztem.
Przedsiębiorca nie może zaliczyć do kosztów podatkowych wydatków na remont powypadkowego auta, będącego naprawieniem szkody, która była spowodowana prowadzeniem samochodu w stanie nietrzeźwości.
Naczelny Sąd Administracyjny oddalił skargę przedsiębiorcy na decyzję organu podatkowego, który odmówił mu zaliczenia do kosztów wydatków na remont powypadkowy pojazdu, który to wypadek był spowodowany prowadzeniem samochodu w stanie nietrzeźwości.
W ocenie sądu prowadzenia samochodu po spożyciu alkoholu nie można uznać za działanie w celu osiągnięcia przychodu (a jest to podstawowy warunek ujmowania wydatków w kosztach firmy).
Ponadto koszty remontu powypadkowego auta stanowią naprawienie szkody spowodowanej zakazanym przez prawo działaniem (sankcje karne).
Sąd zgodził się, że wyremontowany samochód w przyszłości będzie mógł służyć generowaniu przychodu przez przedsiębiorcę, ale nie zmienia to faktu, że naprawienie szkody związane jest z działaniem podatnika (prowadzenie w stanie nietrzeźwości), które nie służy osiąganiu przychodów firmowych. Wyrok jest prawomocny.
SYGN. AKT II FSK 75/10