Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu wyjaśnił, jaką stawkę VAT należy stosować do gotowych posiłków sprzedawanych jako produkty mrożone, pakowane próżniowo lub w puszkach.

Według poznańskiej izby ustawodawca, umieszczając w załącznikach nr 3 i 10 do ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. nr 54, poz. 535 z późn. zm.) wyroby pod nazwą „gotowe posiłki i dania, z wyłączeniem produktów o zawartości alkoholu powyżej 1,2 proc.” (PKWiU ex 10.85.1), przewidział preferencyjną stawkę VAT. Stawka ta dotyczy wyłącznie dostawy gotowych (tj. przygotowanych, przyprawionych i ugotowanych) posiłków i dań, zamrożonych lub pakowanych próżniowo lub w puszkach – zwykle pakowanych i etykietowanych z przeznaczeniem na sprzedaż.

Towary takie najczęściej wymagają – bezpośrednio przed dokonaniem konsumpcji – dodatkowych czynności, takich jak obróbka termiczna (podgrzanie, umieszczenie w kuchence mikrofalowej lub smażenie), bowiem w formie nieprzetworzonej nie są zdatne do bezpośredniego spożycia.

Według dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu tylko sprzedaż gotowych (tj. przygotowanych, przyprawionych, ugotowanych) posiłków i dań, sklasyfikowanych w polskiej klasyfikacji wyrobów i usług pod symbolem PKWiU 10.85.1, zamrożonych lub pakowanych (często próżniowo lub w puszkach) i etykietowanych z przeznaczeniem na sprzedaż w stanie nieprzetworzonym korzystać będzie z preferencyjnej, 5-proc. stawki podatku od towarów i usług. Gdy podatnik odsprzedaje gotowy produkt, którego wcześniej nie przygotował bezpośrednio do spożycia (tzn. nie ugotował, usmażył czy tylko podgrzał bądź doprawił), mamy do czynienia z towarem (spożywczym), którego dostawa korzysta z obniżonej stawki podatku – na podstawie poz. 28 załącznika nr 10 do ustawy o VAT.

Jeśli podatnik dokona sprzedaży gotowych posiłków i dań na wynos, przygotowanych przez niego w bufecie w stanie nadającym się do bezpośredniego spożycia (w tym również zakupionych od podmiotu trzeciego i przygotowanych przez podatnika do bezpośredniej konsumpcji), wyświadczy on usługę związaną z wyżywieniem, która z obniżonej do 5 proc. stawki podatku nie korzysta. W takiej sytuacji sprzedaż opodatkowana będzie 8-proc. VAT.

Interpretacja indywidualna dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 28 czerwca 2011 r. (nr ILPP1/443-547/11-2/MK).