Ministerstwo Finansów uchyli interpretacje indywidualne dotyczące rozliczania VAT od posiłków dla nauczycieli przez stołówki szkolne.
Jak informowaliśmy jako pierwsi w „DGP” z 20 maja, organy podatkowe stoją na stanowisku, że sprzedaż posiłków w stołówce szkolnej na rzecz uczniów jest zwolniona z VAT. Jednak jedzenie nabywane przez nauczycieli jest już objęte 8-proc. podatkiem.
Organy podatkowe twierdzą, że umożliwienie uczniom wyżywienia w szkole jest realizacją tych zadań szkoły, do których została powołana, tj. funkcji wychowawczej i opiekuńczej, która wchodzi w zakres świadczonej przez placówkę usługi.
Ze zwolnienia z podatku od towarów i usług korzysta sprzedaż posiłków w stołówce szkolnej, jednak tylko na rzecz uczniów tej szkoły, gdyż tylko ich obejmuje opiekuńcza funkcja i tylko im ma ona zapewnić prawidłowy rozwój. Dotychczasowa wykładnia organów podatkowych uznawała, że wydawanie posiłków pracownikom szkoły nie może korzystać ze zwolnienia z podatku.
Resort finansów chce zmienić tę wykładnię w ten sposób, by objąć zwolnieniem również posiłki w stołówce szkolnej wydawane nauczycielom.
– W świetle pojawiających się wątpliwości o słuszności opodatkowania posiłków sprzedawanych w szkolnych stołówkach pracownikom tych placówek, poleciłem ponowną analizę możliwości prawnych w tym zakresie. W jej wyniku podjąłem decyzję o zmianie wydanych przez izby skarbowe interpretacji. Posiłki dla nauczycieli będą również zwolnione z VAT – mówi Maciej Grabowski, wiceminister finansów.