Komisja Przyjazne Państwo chce, aby 1 proc. podatku można było przekazywać za pośrednictwem pracodawcy.

Pracodawca rozliczający na wniosek pracownika roczny PIT miałby przekazywać 1 proc. podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego. Projekt ustawy przewidujący takie rozwiązanie sejmowa komisja Przyjazne Państwo złożyła do marszałka Sejmu. Nie przewiduje on jednak analogicznego ułatwienia dla emerytów i rencistów, których z zasady rozlicza ZUS. Ułatwienia w zakresie przekazywania 1 proc. mają dotyczyć tylko podatników rozliczanych przez zakłady pracy, rolnicze spółdzielnie produkcyjne, uczelnie, zakłady karne lub banki wypłacające zagraniczne świadczenia emerytalno-rentowe. Pracodawca byłby zobowiązany w rocznym obliczeniu podatku na druku PIT-40 zamieścić numer KRS organizacji pożytku publicznego, wskazany przez podatnika w oświadczenia PIT-12.

– Z projektu wynika, że z uproszczenia nie skorzystaliby emeryci i renciści otrzymujący krajowe świadczenia, stanowiący duży odsetek podatników rozliczanych przez płatnika – podkreśla Lech Janicki, konsultant podatkowy w ECDDP.

Jeżeli emeryt lub rencista nie osiągnie w roku żadnych innych przychodów, nie musi samodzielnie rozliczać się z podatku do 30 kwietnia.

– Z upływem tego terminu otrzymany z ZUS formularz PIT-40A staje się roczną deklaracją podatkową – tłumaczy nasz rozmówca.

Jeżeli emeryt chce przekazać 1 proc. swojego podatku organizacjom pożytku publicznego, musi złożyć deklarację podatkową, co przy obecnym stopniu skomplikowania przepisów podatkowych staje się pewną niedogodnością. Według szacunków GUS liczba emerytów i rencistów wynosi prawie 10 mln osób i zasadne jest, aby projektowane zmiany dotyczyły także tej części podatników.