Po przeprowadzeniu postępowania kontrolnego urząd kontroli skarbowej może wydać decyzję określającą wysokość zobowiązania w VAT.

Urząd kontroli skarbowej nie musi wszczynać kontroli podatkowej, aby wydać decyzję określającą zobowiązanie podatkowe. Decyzję taką można wydać po przeprowadzeniu postępowania kontrolnego. Jak wyjaśniała sędzia NSA Grażyna Jarasz, w trakcie takiego postępowania, które poprzedza kontrolę podatkową, organ może zbierać materiał dowodowy.

Zdaniem NSA czynności podjęte przez organ kontroli mieściły się w katalogu określonym w dziale IV Ordynacji podatkowej. Zatem dotyczy to postępowania podatkowego, a nie kontroli (te czynności są określone w dziale VI Ordynacji).

Sąd nie zgodził się z WSA, że do wydania decyzji określającej zobowiązanie podatkowe bądź też określającej je w nowej wysokości niezbędne jest wszczęcie kontroli podatkowej. W opinii NSA urząd kontroli skarbowej przeprowadził u podatnika postępowanie kontrolne, a nie kontrolę podatkową i mógł po przeprowadzeniu postępowania wydać decyzje. Wyroki są prawomocne.

Sygn. akt I FSK 849/11, I FSK 894/11, I FSK 895/11