Coraz częściej organy kontroli skarbowej obchodzą te regulacje. Zamiast wszczynać kontrole, wszczynają postępowanie kontrolne, do którego limity długości kontroli się nie odnoszą.
Rozmawiamy z Agnieszką Tałasiewicz, partnerem w Ernst & Young
Dużym osiągnięciem w zakresie ochrony praw podatnika było to, że przepisy ustawy o działalności gospodarczej dały przedsiębiorcom gwarancję rozsądnego, nienadmiernego obciążenia kontrolami w ciągu roku. W przypadku dużych podatników kontrola nie może trwać dłużej niż 48 dni. Czy urzędnicy pamiętają o tych terminach?