Na terenie UE obowiązuje unia celna. Oznacza to, że państwa członkowskie zostały pozbawione na rzecz organów Unii możliwości decydowania o wysokości ceł na towary przywożone z krajów trzecich. Jednocześnie nie mogą one nakładać na towary przywożone z innego kraju UE i będące w wolnym obrocie ceł i podobnych opłat.

– Możliwość przywozu dowolnej ilości produktów z innych krajów UE gwarantuje każdemu obywatelowi UE art. 30 traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, który jest bezpośrednio stosowany w każdym kraju – tłumaczy Sylwester Witalis, starszy konsultant w PwC.

Cło to opłata pobierana przez państwo w związku z przemieszczaniem towarów przez granicę celną. Żaden obywatel Unii nie musi płacić cła lub podobnej opłaty nawet w minimalnej wysokości, bez względu na sposób wprowadzenia i nazwę towaru, jeżeli jest ona nałożona jednostronnie i jest związana z przekroczeniem przez towar granicy.

– Warto jednak pamiętać, że przywiezione z UE towary mogą być opodatkowane zarówno VAT (np. nowe środki transportu), jak i akcyzą. Bez zapłaty akcyzy w państwie przywozu można przewozić towary na własny użytek, w celach niehandlowych – tłumaczy Sylwester Witalis.

Każdy kraj może ustalić poziomy zakupów wyrobów akcyzowych. Limity nie mogą być niższe niż 800 szt. papierosów, 400 szt. cygaretek, 200 szt. cygar, 1 kg tytoniu. Bez akcyzy można wwieźć także 10 l napojów alkoholowych, 20 l produktów pośrednich (np. porto, sherry), 90 l wina oraz 110 l piwa.