Każdy obywatel Unii może przywieźć bez cła i podobnych opłat dowolną ilość towarów. Jednak za niektóre wyroby ponad limit zapłaci akcyzę.

Na terenie UE obowiązuje unia celna. Oznacza to, że państwa członkowskie zostały pozbawione na rzecz organów Unii możliwości decydowania o wysokości ceł na towary przywożone z krajów trzecich. Jednocześnie nie mogą one nakładać na towary przywożone z innego kraju UE i będące w wolnym obrocie ceł i podobnych opłat.

– Możliwość przywozu dowolnej ilości produktów z innych krajów UE gwarantuje każdemu obywatelowi UE art. 30 traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, który jest bezpośrednio stosowany w każdym kraju – tłumaczy Sylwester Witalis, starszy konsultant w PwC.