Wysokość cła, VAT oraz niekiedy akcyzy zależy od wartości celnej sprowadzonego towaru. Za jej prawidłowe obliczenie i zadeklarowanie w zgłoszeniu celnym odpowiedzialny jest podmiot zgłaszający towary do odprawy celnej, a więc z reguły importer. W większości przypadków importer wylicza wartość celną, stosując tzw. metodę wartości transakcyjnej.

– Wartość celna towarów ustalona w oparciu o metodę ceny transakcyjnej powinna zawierać, oprócz kwoty za sam towar, również inne szczegółowo określone koszty związane z importem towarów – tłumaczy Andrzej Milczarczyk, menedżer w PwC.

Ekspert wskazuje, że są to przykładowo koszty: transportu i ubezpieczenia towarów do pierwszego miejsca przeznaczenia na obszarze Unii, pośrednictwa w sprzedaży towarów, opakowań, usług pakowania. Do wartości celnej należy doliczyć też inne koszty, o których nie zawsze importerzy pamiętają, np. kwoty honorariów, opłat licencyjnych, tantiem autorskich, wartość dostarczonych dostawcy przez nabywcę materiałów – jeśli ich poniesienie stanowi warunek nabycia importowanych towarów.

W związku z tym, w zależności od przyjętych warunków dostawy towarów, importer musi zwrócić uwagę na to, jakie dodatkowe koszty należy ująć w deklarowanej wartości celnej. Przykładowo, jeżeli importer sprowadza rzeczy z Chin i sam organizuje transport do Polski, musi do ceny towaru uwidocznionej na fakturze wystawionej przez chińskiego dostawcę doliczyć również np. kosztów transportu i ubezpieczenia towarów do pierwszego miejsca przeznaczenia w Unii, które to miejsce jest uwidocznione w dokumentach transportowych (cena zakupu towaru nie obejmuje takich kosztów).

Z kolei, jeżeli towar transportuje i ubezpiecza chiński kontrahent, nie trzeba doliczać tych kosztów do wartości wskazanej na fakturze, gdyż cena obejmuje już te elementy. Niezależnie od tego organy celne mogą również sprawdzić, czy polski importer nie poniósł lub nie poniesie na rzecz chińskiego dostawcy (lub innego podmiotu) dodatkowych opłat, które powinny być wliczone do wartości celnej.

Andrzej Milczarczyk ostrzega jednak, że wartość transakcyjna może służyć jako metoda ustalania wartości celnej importowanych towarów, tylko gdy dochodzi do sprzedaży towarów.

Jeżeli taka transakcja nie ma miejsca (np. towary są przekazane nieodpłatnie) lub z innych powodów nie może być wzięta pod uwagę (np. organy celne mają wątpliwości co do zadeklarowanej ceny nabycia), to należy zastosować jedną z innych (zastępczych) metod ustalania wartości celnej.

Ważne!

Cło wylicza się, mnożąc wartość celną towaru przez stawkę określoną w odpowiednim kodzie Nomenklatury Scalonej