Do 31 lipca 2011 r. przedsiębiorcy mogą składać wnioski o ustanowienie kontyngentów taryfowych i zawieszenie poboru ceł, które wejdą w życie od 1 lipca 2012 r. - mówi Piotr Pogorzelski, zastępca dyrektora departamentu polityki celnej w Ministerstwie Finansów.
Do końca lipca przedsiębiorcy mogą składać za pośrednictwem Ministerstwa Gospodarki wnioski do Komisji Europejskiej o ustanowienie kontyngentu taryfowego z niższą stawką celną (najczęściej zerową) lub zawieszenie poboru cła. Czy polskie firmy często korzystają z tej możliwości?
Środki takie jak ustanowienie kontyngentu taryfowego czy zawieszenie poboru cła mogą być ustanowione tylko na wniosek przedsiębiorcy pod warunkiem, że taki towar nie jest produkowany w żadnym państwie członkowskim lub też jego produkcja na terenie UE nie pokrywa potrzeb przedsiębiorców unijnych. Ustanowienie określonego środka odbywa się wyłącznie na wniosek przedsiębiorców. Dlatego też od ich aktywności zależy wprowadzenie jednego z powyższych ułatwień.