Powstaje mało spółek tworzonych przez doradców podatkowych wspólnie z radcami prawnymi i adwokatami. W ciągu roku powstało zaledwie kilkanaście takich spółek.
Doradcy podatkowi i ich klienci w niewielkim zakresie korzystają ze zmienionych przepisów ustawy o doradztwie podatkowym, które weszły w życie 7 sierpnia 2010 r.
Jak mówi Tomasz Michalik, przewodniczący Krajowej Rady Doradców Podatkowych, doradcy, którzy reprezentują klientów w sądzie, skutecznie poszerzyli zakres usług o reprezentację w sprawach celnych i związanych z egzekucją administracyjną.
Tomasz Michalik przyznaje, że ważną i powszechnie wykorzystywaną zmianą jest możliwość poświadczania dokumentów za zgodność z oryginałem.
Korzystną zmianą, z której korzystają doradcy, jest możliwość udzielania dalszych pełnomocnictw. Jeśli doradca sam nie może się stawić np. w sądzie, może upoważnić do tego innego doradcę, a także adwokata lub radcę prawnego.
Zmianą, na której efekty trzeba będzie poczekać, jest zwiększona ochrona tajemnicy zawodowej. Skorzystają na tym również klienci, ponieważ powierzone doradcy informacje są lepiej chronione. Doradcę z tajemnicy może zwolnić jedynie sąd. Jeśli informacji będzie potrzebował prokurator, który nie będzie miał nakazu sądowego, doradca może powołać się na ochronę tajemnicy zawodowej.
Od roku doradcy mogą też tworzyć spółki multidyscyplinarne. Ideą ich działalności jest oferowanie klientom kompleksowej usługi prawnej i podatkowej. Spółki takie tworzą doradcy podatkowi oraz radcowie i adwokaci. Doradcy nie korzystają powszechnie z tej zmiany. Spółek multidyscyplinarnych powstało tylko kilkanaście (podczas gdy w Polsce jest kilkaset firm doradczych).
Niektórzy doradcy obawiali się, że wprowadzenie możliwości reklamowania usług spowoduje istotne zmiany na rynku (upadną mniejsze podmioty, których nie stać na reklamę). Nic takiego się nie stało.
Marcin Wystrychowski, prawnik, partner w BIG FOUR Group, dodaje, że widoczna jest aktywność doradców nakierowanych na obsługę osób fizycznych oraz małego biznesu.
– Ich reklamy wciąż są jeszcze dość prymitywne, realizowane często za pomocą ulotek czy wpisów w bazach usługodawców – przyznaje ekspert.
Zastrzega jednak, że większe oraz wyspecjalizowane firmy w żaden zauważalny sposób nie zwiększyły swoich działań reklamowych.
Uprawnienia, z których mogą korzystać doradcy
Doradcy podatkowi od zeszłego roku mogą m.in.:
● reprezentować podatników w sprawach celnych i egzekucji w administracji,
● prowadzić działalność,
● reklamować swoje usługi,
● udzielać sobie oraz adwokatom i radcom prawnym dalszych pełnomocnictw (substytucji),
● poświadczać dokumenty,
● bezterminowo zawieszać działalność gospodarczą.