Zapłata, którą radca prawny dostaje za realizację zadań na rzecz samorządu jest opodatkowana.
Izba radców, występując do ministra finansów o interpretację, wyjaśniła, że za pełnione funkcje w ramach organów izby (zespół wizytatorów, rzecznik dyscyplinarny, sąd dyscyplinarny) wypłaca radcom określone świadczenia pieniężne. W ocenie izby należności te powinny być zwolnione z PIT na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 17 ustawy o PIT (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 51, poz. 307 z późn. zm.). Przepis ten zwalnia z podatku świadczenia za pełnienie obowiązków społecznych i obywatelskich do wysokości nieprzekraczającej miesięcznie 2280 zł. Zdaniem izby świadczenia te nie stanowią wynagrodzeń radców z tytułu wykonywania zawodu radcy, ale są wypłacane ze względu na czas poświęcany społeczności – radcom prawnych i aplikantom.
Z takim stanowiskiem nie zgodziły się organy podatkowe. Sąd pierwszej instancji przyznał im rację argumentując, że osoby pełniące funkcje w tym samorządzie nie pełnią funkcji społecznych lub obywatelskich. Izba złożyła skargę do NSA, który uchylił ten wyrok.