Sejm jednogłośnie uchwalił w piątek nowelizację ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz o podatku dochodowym od osób prawnych (CIT), która przewiduje zmiany w ustalaniu różnic kursowych.

Posłowie komisji "Przyjazne Państwo", którzy przygotowali nowelizację ustawy, napisali w uzasadnieniu, że jej celem jest wyeliminowanie wątpliwości interpretacyjnych oraz zapewnienie symetrii przepisów podatkowych dotyczących osób prawnych i osób fizycznych.

Wskazali, że zmiana spowoduje pozytywne skutki społeczne, gospodarcze i prawne będące wynikiem uproszczenia skomplikowanych przepisów podatkowych.