Za dwa dni minie 5 lat funkcjonowania Krajowej Informacji Podatkowej. Resort finansów chce, aby podatnicy mogli telefonicznie uzyskać informacje o swoich rozliczeniach, a także modyfikować dane adresowe.
Od 3 lipca 2006 r. do 30 czerwca 2011 r. konsultanci Krajowej Informacji Podatkowej (KIP) odpowiadali 6 mln razy. W 2006 roku było to 119 tys. rozmów, a w 2010 roku już 1,5 mln.
Resort finansów planuje dalszy rozwój KIP. Andrzej Parafianowicz, wiceminister finansów, mówi, że w najbliższej przyszłości, po pełnym wdrożeniu projektu e-Podatki, planowane jest znaczące rozszerzenie wachlarza usług oferowanych przez KIP.
– Po uruchomieniu odpowiednich narzędzi informatycznych podatnicy będą mogli telefonicznie uzyskać informacje indywidualne na temat stanu rozliczeń oraz, być może, tak jak ma to miejsce w innych krajach, dokonywać zmian w danych adresowych w trakcie rozmowy z konsultantem KIP – zdradza Andrzej Parafianowicz.
Przypomnijmy kilka informacji historycznych. Idea utworzenia ogólnokrajowej infolinii podatkowej powstała na bazie analizy doświadczeń innych krajów. Zalążek – Wielkopolskie Centrum Informacji Podatkowej w Lesznie zostało utworzone 1 września 1999 r. na wzorcach amerykańskich, a swoją działalność na rzecz podatników rozpoczęło 3 stycznia 2000 r.
Krajowa Informacja Podatkowa złożona z czterech ośrodków, w: Lesznie, Bielsku-Białej, Płocku i Toruniu, została uruchomiona 1 lipca 2006 r. Obecny kształt KIP jest miksturą doświadczeń Wielkopolskiego Centrum w Lesznie, doświadczeń contact centre we Francji, Holandii oraz przemyśleń osób zaangażowanych na etapie tworzenia KIP.
– Udział w projekcie uruchomienia infolinii podatkowej był dla mnie konkretnym narzędziem realizacji misji administracji podatkowej, polegającej na usługowym działaniu skarbówki. Konieczność dostarczenia takiej usługi wynikała ze znacznego skomplikowania prawa podatkowego – mówi Roman Kucharczyk, zastępca dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach, kierujący pracą KIP w Bielsku-Białej.
Z danych resortu finansów wynika, że klientami KIP są zarówno osoby, które do tej pory z podatkami nie miały nic wspólnego, jak również osoby prowadzące biura rachunkowe czy zatrudnione w firmach doradczych. Dlatego duże znaczenie w działaniu infolinii odgrywają szkolenia z zakresu komunikacji.
– Pracownicy wydziału konsultantów i wydziałów do spraw interpretacji przepisów prawa podatkowego stanowią załogę znającą dobrze zagadnienia podatkowe, zaangażowaną w dobre wykonywanie pracy i odpowiedzialną – stwierdza Urszula Marcinowska, wicedyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu, kierująca biurem KIP w Lesznie.
Oprócz zadań związanych z udzielaniem informacji telefonicznej konsultanci KIP przygotowują informacje publikowane na stronie internetowej Ministerstwa Finansów i w prasie codziennej oraz informacje dla osób składających rozliczenia w ramach akcji Szybki PIT.