Stowarzyszenia i fundacje nieprowadzące działalności gospodarczej mogą zostać zwolnione z prowadzenia ksiąg rachunkowych.
Konieczność prowadzenia pełnej rachunkowości jest jednym z najpoważniejszych utrudnień w prowadzeniu działalności przez organizacje pozarządowe.
Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na interpelację poselską (nr 21765/11) poinformowało, że rozważa uproszczenia w rachunkowości dla jednostek pozarządowych nieprowadzących działalności gospodarczej i osiągających niski roczny przychód. Propozycję, która zakłada zwolnienie ich z obowiązku prowadzenia ksiąg rachunkowych, zgłosiła Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych.