Zwolnienie z egzaminów pisemnych na biegłego rewidenta jest możliwe, gdy od ukończenia studiów nie upłynęło więcej niż 3 lata.
Chcąc zdobyć kwalifikacje biegłego rewidenta, należy zdać m.in. 10 egzaminów pisemnych. Egzaminy są odpłatne – każdy egzamin pisemny to wydatek 300 zł.
Kandydaci na biegłych rewidentów mogą jednak uniknąć części kosztów, jeżeli uzyskają zwolnienie z egzaminów pisemnych.