Już 1 lipca zaświadczenia z urzędów skarbowych będą zastąpione oświadczeniami podatników. Będzie tak np. w przypadku deklaracji o wysokości dochodów. Podatnicy nadal też będą mogli wnioskować o zaświadczenia.

Czy bank sprawdzi dochody podatnika

Podatniczka zamierza po 1 lipca złożyć wniosek o udzielenie kredytu hipotecznego. Jednym z warunków jego uzyskania jest złożenie dokumentu z urzędu skarbowego potwierdzającego wysokość dochodów. Czy od 1 lipca w takim przypadku wystarczające będzie złożenie oświadczenia?