Usługi zakwaterowania i wyżywienia w internacie szkoły są zwolnione z obowiązku ewidencji przy użyciu kasy fiskalnej.
Izba Skarbowa w Poznaniu wyjaśniła, czy usługi zakwaterowania i wyżywienia w internacie szkoły są zwolnione z obowiązku ewidencjonowania na kasie fiskalnej.
Izba skarbowa zajęła się sprawą obowiązków ewidencyjnych szkoły średniej zawodowej, posiadającej obsługiwaną przez własnych pracowników stołówkę i internat, która jest podatnikiem VAT. W internacie zakwaterowani są uczniowie, z którymi podatnik ma podpisane umowy, co powoduje zwolnienie z VAT. Uczniowie ci mają obowiązek korzystania ze stołówki podatnika. Za zakwaterowanie i wyżywienie pobierane są opłaty – po kosztach, które wpłacane są na rachunek bankowy lub w formie gotówkowej w kasie szkoły.