Izy skarbowe nie posiadają informacji, ilu urzędników chce wykupić ubezpieczenia OC od odpowiedzialności za wydanie decyzji z rażącym naruszeniem prawa. Takie informacje uzyskaliśmy od izb w: Katowicach, Łodzi, Olsztynie, we Wrocławiu, w Poznaniu, Kielcach, Gdańsku, Szczecinie, Zielonej Górze, Białymstoku, Opolu, Lublinie i Szczecinie.

– Zawarcie umowy ubezpieczenia należy do indywidualnej decyzji każdego urzędnika – stwierdza Maciej Cichański z Izby Skarbowej w Bydgoszczy.

Przypomnijmy, że ubezpieczenia są potrzebne skarbowcom w związku z wejściem w życie 17 maja ustawy o odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych za rażące naruszenie prawa. Wprowadza ona sankcje finansowe za błędne decyzje urzędników.

– Dosyć duże jest zainteresowanie firm ubezpieczeniowych, które w organach podatkowych składają lub pytają o zgodę, czy mogą złożyć ofertę ubezpieczeniową dla pracowników objętych ustawą – stwierdza Agnieszka Pawlak z Izby Skarbowej w Łodzi.

Również Izba Skarbowa w Krakowie nie prowadzi żadnych negocjacji mających na celu zawarcie umów ubezpieczeń, jednak zbiera wpływające oferty brokerów i ubezpieczycieli.

Informacje o tych ofertach od razu przekazujemy pracownikom, umieszczając je na wewnętrznej stronie intranetowej izby. Pracownicy znają więc oferty dostępne na rynku – mówi Konrad Zawada z Izby Skarbowej w Krakowie.

Mirosław Kucharczyk z Izby Skarbowej w Warszawie dodaje, że pracownicy zapoznają się z ofertami ubezpieczenia przesyłanymi do urzędów.

Podaje, że z szacunkowych danych przekazanych przez urzędy wynika, że na 3 czerwca zainteresowanie wykupieniem polisy deklaruje ok. 1000 osób.

40 – 140 zł wynosi roczny koszt ubezpieczenia urzędnika w zależności od wybranej sumy gwarancyjnej