Wypłacone przez spółdzielnię z własnych środków odszkodowanie nie stanowi przychodu opodatkowanego PIT.
Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na interpelację poselską (nr 21848/11) wyjaśniło zasady opodatkowania odszkodowań wypłaconych przez spółdzielnie właścicielom mieszkań z własnych środków. Jak wynika z interpelacji firma ubezpieczeniowa odmówiła spółdzielni mieszkaniowej wypłaty odszkodowania w związku z zalaniem mieszkań (z winy spółdzielni), gdyż wyczerpany został limit ubezpieczeniowy. W związku z tym spółdzielnia wypłaciła odszkodowania swoim członków ze środków własnych. Kwota odszkodowania została następnie wykazana w informacji podatkowej PIT-8C.
Zdaniem Ministerstwa Finansów otrzymane przez członków spółdzielni odszkodowanie do wysokości wyrządzonej szkody nie stanowi dla nich przychodu podlegającego opodatkowaniu PIT. W konsekwencji na spółdzielni mieszkaniowej nie ciążył obowiązek sporządzenia i przekazania informacji PIT-8C o wysokości przychodu z innych źródeł.