Jeżeli wysłane do KRS sprawozdanie finansowe wróciło do nadawcy, trzeba je przesłać ponownie na właściwy adres. Trzeba do niego dołączyć pismo wyjaśniające zwłokę.

Sprawozdania finansowe za 2010 rok podmiotów, których rok obrotowy pokrywa się z kalendarzowym, powinny już zostać złożone do Krajowego Rejestru Sądowego. Jednak po wysłaniu dokumentów może się okazać, że KRS zmienił adres i numer wydziału, a wysłane sprawozdania wróciło do właściciela.

Monika Byczyńska, biegły rewident w Baker Tilly Poland, radzi, aby przed wysłaniem korespondencji do KRS sprawdzić, jaki jest dokładny adres instytucji, do której są wysyłane dokumenty. Jeżeli jednak dokumenty zostały odesłane ze względu na zły adres KRS, należy ustalić aktualny adres sądu rejestrowego i ponownie wysłać dokumenty.

– Można załączyć do wniosku pismo wyjaśniające zwłokę w przekazaniu rocznego sprawozdania finansowego oraz dołączyć potwierdzenie nadania przesyłki na nieaktualny adres instytucji – twierdzi nasza rozmówczyni.

Ekspert przypomina, że do właściwego sądu rejestrowego należy złożyć: roczne sprawozdanie finansowe, opinię biegłego rewidenta, jeśli sprawozdanie podlegało badaniu, oraz uchwałę o zatwierdzeniu sprawozdania i podziale zysku lub pokryciu straty.