Osoby będące właścicielami domów muszą płacić podatek od ich powierzchni użytkowej. Nie mają jednak obowiązku zapłaty podatku od ogrodzenia czy śmietnika. Jak wyjaśnia dr Mariusz Popławski z Katedry Prawa Podatkowego Uniwersytetu w Białymstoku, to, czy ogrodzenie podlega podatkowi od nieruchomości, zależy od możliwości zakwalifikowania go do obiektów małej architektury. Zdaniem eksperta ogrodzenie nie jest budowlą, a zatem nie powinno być opodatkowane. Zgodnie z art. 1a ust. 1 pkt 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 95, poz. 613 z późn. zm.), budowlą jest m.in. obiekt budowlany w rozumieniu przepisów prawa budowlanego niebędący budynkiem lub obiektem małej architektury. Definicję obiektu małej architektury określa natomiast prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 243, poz. 1623 z późn. zm.).

Zgodnie z art. 3 pkt 4 lit. c) prawa budowlanego przez obiekty małej architektury należy rozumieć niewielkie obiekty, w szczególności kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyże przydrożne, figury, posągi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej, a także użytkowe służące rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku, jak: piaskownice, huśtawki, drabinki, śmietniki.

Jak dodaje nasz rozmówca, nie ma jednak wątpliwości, że opodatkowaniu nie podlegają śmietniki. Zostały one bowiem uznane za obiekty małej architektury, a więc nie ma obowiązku zapłaty od nich podatku.