Osoba, która zarobiła na odsetkach z lokat zagranicznych, powinna rozliczyć je w Polsce jako przychody z kapitałów pieniężnych.
Inwestycje w zagranicznych bankach to nic trudnego. Lokatę można założyć w każdym banku bez ruszania się z domu.
Michał Zdyb, doradca podatkowy, zwraca uwagę, że zgodnie z utrwaloną w orzecznictwie sądowym zasadą lokata kapitałowa w zagranicznym banku jest to inna forma przechowywania lub inwestowania, o której mowa w art. 30a ust. 1 pkt 3 ustawy o PIT (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 51, poz. 307 z późn. zm.). Takie stanowisko wyraził np. NSA w wyroku z 26 sierpnia 2008 r. (sygn. akt II FSK 806/07).