Kosztorysy rzeczoznawców dotyczące wyceny remontów czy odbudowy uszkodzonych przez powódź budynków mogą zawierać obniżoną stawkę VAT.
Rzeczoznawcy w sporządzanych kosztorysach dotyczących wyceny remontów czy odbudowy uszkodzonych przez powódź obiektów budowlanych powinny uwzględniać stawki VAT właściwe dla danych robót i ich składników, wyjaśniło Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na interpelację poselską (nr 21660/11). Do 31 grudnia 2010 r. obniżona 7-proc. stawka miała zastosowanie w całym budownictwie mieszkaniowym, zarówno objętym społecznym programem mieszkaniowym, jak i nieobjętym tym programem.
Natomiast od 1 stycznia 2011 r. obniżona 8-proc. stawka VAT ma zastosowanie wyłącznie w przypadku obiektów budowlanych lub ich części zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym. Zatem, jak wskazał resort, stawkę tę stosuje się w przypadku remontu mieszkań i domów, których powierzchnia użytkowa nie przekracza odpowiednio 150 mkw. oraz 300 mkw. W przypadku budownictwa mieszkaniowego o powierzchni przekraczającej limity stawkę obniżoną stosuje się tylko do części podstawy opodatkowania odpowiadającej udziałowi powierzchni użytkowej kwalifikującej do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym w całkowitej powierzchni użytkowej. Obniżoną stawką objęte są także roboty konserwacyjne, których zakres przedmiotowy dotyczy obiektów budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym.