Zmiany w ustawie o rachunkowości i VAT umożliwią ujmowanie w księgach pewnych typów wydatków na podstawie paragonów fiskalnych.
Paragon dokumentujący wykonanie np. usług przewozowych czy gastronomicznych będzie mógł stanowić dowód księgowy. Takie zmiany zakłada komisyjny projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy o rachunkowości (druk sejmowy 2179). Zgodnie z propozycjami zmian zostanie wprowadzony do ustawy o rachunkowości przepis umożliwiający zaniechanie zamieszczania na dowodach księgowych określenia stron dokonujących operacji gospodarczej, jeśli wynika to z odrębnych przepisów. Dzięki temu dokument wydrukowany przez kasę rejestrującą (paragon fiskalny) będzie mógł być w określonych warunkach dokumentem księgowym. Zgodnie z projektem nowe przepisy mają wejść w życie 1 lipca 2011 r.
Bartosz Małkiewicz, doradca podatkowy z Kołecki Małkiewicz Doradcy Podatkowi, wyjaśnia, że w zakresie VAT projekt zawiera regulacje, które zwolnią z obowiązku dokumentowania fakturą niektórych usług świadczonych na rzecz podatników. Dotyczy to usług taksówek osobowych, gastronomicznych i parkowania pojazdów. Obecnie, co do zasady, dostawy towarów i usług na rzecz podatników powinny być dokumentowane fakturą i zaewidencjonowanie tych transakcji wyłącznie za pomocą kasy rejestrującej nie jest wystarczające.