Jak informowaliśmy w piątkowym wydaniu „DGP”, według ekspertów ostatnim dniem na korektę z 1 proc. powinien być 2 czerwca. Wszystko dlatego, że PIT za 2010 rok składaliśmy do 2 maja. Resort finansów nie zgadza się jednak na takie liczenie terminów. Stąd bezpieczniej korektę ze wsparciem dla OPP złożyć dziś. Spóźnienie może spowodować, że pieniądze nie zostaną przekazane.

Ważny termin

Przepisy przewidują, że korekta z 1 proc. musi być dokonana w ciągu miesiąca od upływu terminu dla złożenia zeznania podatkowego.

Grzegorz Grzela, ekspert w firmie doradczej KPMG, podkreśla, że ponieważ w 2011 roku termin złożenia zeznania za 2010 rok upłynął 2 maja (30 kwietnia przypadł w sobotę), to gdy podatnik złoży korektę do 2 czerwca, organ podatkowy zobowiązany będzie przekazać 1 proc. podatku na rzecz OPP.

Grzegorz Bącik, starszy asystent w MDDP Doradztwo Podatkowe, tłumaczy, że oznacza to, że podatnicy, którzy złożyli zeznanie za 2010 rok i zapłacili wynikający z niego podatek, ale nie przekazali 1 proc. podatku mogą uczynić to do 2 czerwca 2011 r., przez złożenie korekty.

Anna Trembasiewicz, dyrektor zarządzająca Auxilium, oddział w Łodzi, zauważa, że przesunięcie terminu na korektę z 1 proc. wynika z Ordynacji podatkowej (t.j. Dz.U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 z późn. zm.). Przewiduje ona, że terminy określone w miesiącach kończą się z upływem tego dnia w ostatnim miesiącu, który odpowiada początkowemu dniowi terminu.

Poprawki w zeznaniu

Podatnik, który popełnił błąd w zeznaniu rocznym, może dokonać korekty jakichkolwiek danych z pierwotnego zeznania. Bartosz Koziński, konsultant Grant Thornton Frąckowiak, mówi, że prawo do korekty – jeśli inne przepisy nie stanowią inaczej – przysługuje podatnikom, płatnikom i inkasentom.

Anna Trembasiewicz wskazuje, że zmiana zeznania może dotyczyć chociażby chęci przekazania 1 proc. podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego lub zmiany wymienionej wcześniej organizacji.

– W tym celu należy złożyć wniosek, za który uważa się wskazanie przez podatnika w korekcie zeznania jednej z organizacji podanie jej numeru KRS. Do wniosku dołącza się pisemne uzasadnienie przyczyn złożenia korekty – podpowiada Anna Trembasiewicz.

Grzegorz Bącik dodaje, że w uzasadnieniu przyczyn korekty należy wskazać, że korekta następuje ze względu na nieuwzględnienie 1 proc. podatku do przekazania na rzecz organizacji pożytku publicznego.