Każdy podatnik, który chciałby jeszcze przekazać część swojego podatku wybranej organizacji pożytku publicznego (OPP), może złożyć korektę zeznania. W poprawionej deklaracji trzeba wpisać numer KRS organizacji i kwotę do przekazania. Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Finansów na złożenie takiej korekty mamy czas do 30 maja. Dziś zatem jest ostatnia szansa na poprawki w PIT za 2010 rok i jednoczesne wsparcie potrzebujących.
Jak informowaliśmy w piątkowym wydaniu „DGP”, według ekspertów ostatnim dniem na korektę z 1 proc. powinien być 2 czerwca. Wszystko dlatego, że PIT za 2010 rok składaliśmy do 2 maja. Resort finansów nie zgadza się jednak na takie liczenie terminów. Stąd bezpieczniej korektę ze wsparciem dla OPP złożyć dziś. Spóźnienie może spowodować, że pieniądze nie zostaną przekazane.

Ważny termin

Przepisy przewidują, że korekta z 1 proc. musi być dokonana w ciągu miesiąca od upływu terminu dla złożenia zeznania podatkowego.
Grzegorz Grzela, ekspert w firmie doradczej KPMG, podkreśla, że ponieważ w 2011 roku termin złożenia zeznania za 2010 rok upłynął 2 maja (30 kwietnia przypadł w sobotę), to gdy podatnik złoży korektę do 2 czerwca, organ podatkowy zobowiązany będzie przekazać 1 proc. podatku na rzecz OPP.
Grzegorz Bącik, starszy asystent w MDDP Doradztwo Podatkowe, tłumaczy, że oznacza to, że podatnicy, którzy złożyli zeznanie za 2010 rok i zapłacili wynikający z niego podatek, ale nie przekazali 1 proc. podatku mogą uczynić to do 2 czerwca 2011 r., przez złożenie korekty.
Anna Trembasiewicz, dyrektor zarządzająca Auxilium, oddział w Łodzi, zauważa, że przesunięcie terminu na korektę z 1 proc. wynika z Ordynacji podatkowej (t.j. Dz.U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 z późn. zm.). Przewiduje ona, że terminy określone w miesiącach kończą się z upływem tego dnia w ostatnim miesiącu, który odpowiada początkowemu dniowi terminu.

Poprawki w zeznaniu

Podatnik, który popełnił błąd w zeznaniu rocznym, może dokonać korekty jakichkolwiek danych z pierwotnego zeznania. Bartosz Koziński, konsultant Grant Thornton Frąckowiak, mówi, że prawo do korekty – jeśli inne przepisy nie stanowią inaczej – przysługuje podatnikom, płatnikom i inkasentom.
Anna Trembasiewicz wskazuje, że zmiana zeznania może dotyczyć chociażby chęci przekazania 1 proc. podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego lub zmiany wymienionej wcześniej organizacji.
– W tym celu należy złożyć wniosek, za który uważa się wskazanie przez podatnika w korekcie zeznania jednej z organizacji podanie jej numeru KRS. Do wniosku dołącza się pisemne uzasadnienie przyczyn złożenia korekty – podpowiada Anna Trembasiewicz.
Grzegorz Bącik dodaje, że w uzasadnieniu przyczyn korekty należy wskazać, że korekta następuje ze względu na nieuwzględnienie 1 proc. podatku do przekazania na rzecz organizacji pożytku publicznego.Przekazanie pieniędzy

Po złożeniu korekty zeznania za 2010 rok naczelnik urzędu skarbowego przekazuje na rzecz OPP kwotę w wysokości nieprzekraczającej 1 proc.
– Poprawki z wykazanym 1 proc. podatku mogą być uwzględnione w PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38 oraz PIT-39 za rok 2010 – podpowiada Bartosz Koziński.
Środki z wpłat jednoprocentowych z ubiegłorocznych rozliczeń naczelnicy urzędów skarbowych przekazują w okresie od maja do lipca 2011 r.
Warto dodać, że warunkiem przekazania przez fiskusa 1 proc. dla OPP jest wpłata podatku przez podatnika w ciągu dwóch miesięcy od złożenia zeznania. Ostatnim dniem na zapłatę PIT powinien w tym roku być 2 lipca, bo PIT składaliśmy do 2 maja. Jednak również w tym przypadku MF uważa, że podatek musi być wpłacony do 30 czerwca. Lepiej więc wpłacić pieniądze do ostatniego dnia czerwca, aby OPP na pewno wsparcie dostały.
Podatek musi być wpłacony
Małgorzata Brzoza | Ministerstwo Finansów
Warunkiem przekazania pieniędzy z 1 proc., uzależnionym od podatnika, jest zapłata podatku, której trzeba dokonać nie później niż w terminie dwóch miesięcy od upływu terminu dla złożenia zeznania – czyli do końca czerwca. W przypadku zeznań za 2010 rok: PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38 i PIT-39, środki z 1 proc. szybciej trafią do OPP. Ich przekazanie rozpoczęło się na początku maja i potrwa do końca lipca, a nie jak rok wcześniej do końca sierpnia.
To szybsze przekazywanie pieniędzy związane jest m.in. ze skróceniem okresu na złożenie korekty, w której podatnik może wpisać 1 proc., oraz z wprowadzeniem dla wszystkich zeznań jednego terminu na przekazanie 1 proc.
Przekazanie 1 proc. nic nie kosztuje
Tomasz Schimanek | Akademia Rozwoju Filantropii
Korekta zeznania jest szansą na przekazanie 1 proc. podatku dla tych, którzy tego wcześniej nie zrobili.
Może więc warto rozważyć tę możliwość, tym bardziej że podatnika to nic nie kosztuje poza czasem poświęconym na sporządzenie korekty i jej złożenie, a wskazaną w korekcie kwotę przekazuje organizacji urząd skarbowy. W ten sposób każdy, kto tego wcześniej nie zrobił, może wesprzeć działania OPP. Wystarczy w formularzu wpisać kwotę oraz numer KRS wybranej organizacji. Wykaz organizacji uprawnionych do otrzymywania 1 proc. znajduje się na stronie internetowej Ministerstwa Pracy: www.pozytek.gov.pl.