Od długości pobytu w Polsce – więcej lub mniej niż 183 dni w roku – zależą obowiązki podatkowe przed krajowym fiskusem.
Z przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 51, poz. 307 z późn. zm.) wynika, że osoby fizyczne, jeżeli mają miejsce zamieszkania na terytorium Polski, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów. Jest to nieograniczony obowiązek podatkowy. Oznacza on, że osoba mieszkająca w Polsce musi się w Polsce rozliczać ze wszystkich światowych zarobków. Do rozliczenia np. dochodów z pracy zagranicznej będą służyły formularz PIT-36 i załącznik PIT/ZG.
Inaczej będzie z osobami, które mieszkają za granicą, ale w Polsce podjęły pracę, np. czasową. W takiej sytuacji przed polskim fiskusem będzie trzeba wykazać tylko zarobki uzyskane na terytorium RP. W takiej sytuacji będziemy mieli do czynienia z ograniczonym obowiązkiem podatkowym.