Podatnicy, którzy będą pracować w wakacje w państwie, z którego dochody rozliczane są metodą proporcjonalnego odliczenia, mogą skorzystać z ulgi abolicyjnej.
Z ulgi abolicyjnej ma prawo skorzystać podatnik, który podlega nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce.
Drugim warunkiem – jak dodaje Michał Zdyb, doradca podatkowy – uprawniającym do skorzystania z ulgi (oba warunki muszą być spełnione łącznie) jest to, żeby taka osoba fizyczna uzyskała w roku podatkowym dochody poza terytorium Polski: