Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, którą dziś zajmie się Senat, oprócz nowych zasad i form wsparcia rodzin dysfunkcyjnych oraz funkcjonowania pieczy zastępczej, określa również ulgi podatkowe.

Ustawa reguluje między innymi kwestie dotyczące otrzymywanych świadczeń, dodatków czy środków pieniężnych z przeznaczeniem na konieczne remonty, zwalniając te środki z opodatkowania.

Jak mówi Mariusz Gotowicz, doradca podatkowy, ustawa wprowadza do systemu podatkowego dwa zupełnie nowe zwolnienia podatkowe w podatku od spadków i darowizn oraz znacznie modyfikuje istniejące zwolnienie związane z polityką rodzinną państwa.

Nabycie środków w drodze dziedziczenia lub darowizn przez osoby tworzące rodzinę zastępczą lub prowadzące rodzinny dom dziecka będzie zwolnione z podatku. Musi być jednak spełniony warunek, że pieniądze lub rzeczy zostaną przeznaczone na cele bezpośrednio związane ze sprawowaniem pieczy zastępczej w okresie dwunastu miesięcy.

Ponadto ustawa wprowadza zwolnienie z PIT dla osób sprawujących opiekę i uzyskujących nieodpłatną pomoc. Do ustawy, którą uchwalił Sejm 28 kwietnia, senatorowie zaproponowali liczne poprawki.

Oprócz tego senatorowie głosować będą nowelizację ustaw o prawie upadłościowym i naprawczym, które wprowadzają przepis, że syndycy oraz m.in. nadzorcy sądowi będą otrzymywać wynagrodzenie powiększone o VAT.