Środki przyznane bezrobotnemu jednorazowo na podjęcie działalności są zwolnione z podatku dochodowego.
Od czerwca maksymalna kwota dotacji dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej wzrośnie do 20,8 tys. zł (obecnie jest to 20,6 tys. zł). Nie ma wątpliwości co do tego, że bezrobotny, który otrzymuje jednorazową pomoc finansową na podjęcie działalności gospodarczej, uzyskuje przychód podatkowy.
Jednak, jak podkreśla Grażyna Nelip, doradca podatkowy w Tax-Netsam, fakt, że podatnik uzyskał przychód podatkowy, nie przesądza jeszcze o tym, że musi on być opodatkowany. W art. 21 ust. 1 ustawy o PIT (t.j. Dz.U. nr 2010 r. nr 51, poz. 307 z późn. zm.) ustawodawca umieścił obszerny katalog zwolnień z podatku dochodowego. Jedno z nich dotyczy jednorazowych środków przyznanych bezrobotnemu na podjęcie działalności, o których mowa w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (art. 21 ust. 1 pkt 121 ustawy o PIT).
– Jeżeli zatem przyznano bezrobotnemu jednorazowo środki na podjęcie działalności gospodarczej, np. na pokrycie kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa związane z podjęciem tej działalności, czy też zakupu środków trwałych, to uzyskany przez taką osobę przychód podatkowy jest zwolniony z PIT – mówi Grażyna Nelip.
Zdaniem eksperta to, że taki przychód korzysta ze zwolnienia podatkowego, nie oznacza w tym wypadku, że wydatki finansowane środkami otrzymanymi jako dofinansowanie nie mogą być zaliczone do podatkowych kosztów uzyskania przychodu. Grażyna Nelip podkreśla, że w katalogu wydatków niestanowiących kosztów uzyskania przychodów nie zostały wyszczególnione wydatki sfinansowane przychodem zwolnionym z podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 121 ustawy o PIT.
– Dokonane przez przedsiębiorcę wydatki na zakup towarów, wyposażenia itd. finansowane wskazanymi środkami, mogą być zaliczone do kosztów – stwierdza nasza rozmówczyni.
Konieczne jest, aby wydatki takie poniesione były w celu uzyskania przychodu lub zabezpieczenia albo zachowania źródła przychodów.