Osoba, która otrzyma dotację na założenie firmy również ze środków unijnych, nie będzie musiała od tych pieniędzy płacić podatku dochodowego.
Wakacje to dla wielu osób dobry moment na założenie działalności gospodarczej. Dotyczy to także bezrobotnych. Jedną z form wsparcia osoby mającej status bezrobotnej jest przyznanie jej dotacji na założenie działalności gospodarczej. Jak podkreśla Joanna Patyk, doradca podatkowy, właścicielka Kancelarii Podatkowej Tax & Business, w przypadku omawianej dotacji jej wypłata jest objęta ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 51, poz. 307 z późn. zm.) i stanowi przychód podatkowy w rozumieniu tej ustawy.
– Jednocześnie jednak na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 121 ustawy o PIT otrzymana dotacja – jeżeli jest wypłacana przez urząd pracy, a tak się najczęściej dzieje – korzysta ze zwolnienia z opodatkowania – podpowiada Joanna Patyk.
Nasza rozmówczyni dodaje, że w powołanym przepisie znajduje się odniesienie do art. 46 ust. 1 pkt 2 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucji rynku pracy. W tym ostatnim przepisie jest mowa o środkach przyznawanych przez starostę z Funduszu Pracy. Fundusz Pracy jest w tym zakresie dotowany także z Unii Europejskiej. W konsekwencji dotacja z UE, której dysponentem jest urząd pracy, korzysta ze zwolnienia z opodatkowania.
– Omawiany przepis jest przykładem uregulowania, które wprost nie zwalnia określonej wypłaty z podatku – zastrzega Joanna Patyk.
Tłumaczy, że zwolnienie przysługuje dopiero w wyniku uregulowań innych przepisów, do których odwołuje się ustawa podatkowa. Brak wpisania do art. 21 ustawy o PIT wprost danego zwolnienia nie oznacza więc z automatu, jak w omawianym przykładzie, że zwolnienie nie przysługuje.
Prawo do zwolnienia z opodatkowania dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej zostało potwierdzone w interpretacjach indywidualnych wydawanych przez organy podatkowe (np. Izby Skarbowej z Poznania z 2 maja 2011 r., nr ILPB1/415-132/11-2/TW).
20,8 tys. zł wynosi od czerwca maksymalna kwota dotacji dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej