Wakacje to dla wielu osób dobry moment na założenie działalności gospodarczej. Dotyczy to także bezrobotnych. Jedną z form wsparcia osoby mającej status bezrobotnej jest przyznanie jej dotacji na założenie działalności gospodarczej. Jak podkreśla Joanna Patyk, doradca podatkowy, właścicielka Kancelarii Podatkowej Tax & Business, w przypadku omawianej dotacji jej wypłata jest objęta ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 51, poz. 307 z późn. zm.) i stanowi przychód podatkowy w rozumieniu tej ustawy.

– Jednocześnie jednak na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 121 ustawy o PIT otrzymana dotacja – jeżeli jest wypłacana przez urząd pracy, a tak się najczęściej dzieje – korzysta ze zwolnienia z opodatkowania – podpowiada Joanna Patyk.

Nasza rozmówczyni dodaje, że w powołanym przepisie znajduje się odniesienie do art. 46 ust. 1 pkt 2 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucji rynku pracy. W tym ostatnim przepisie jest mowa o środkach przyznawanych przez starostę z Funduszu Pracy. Fundusz Pracy jest w tym zakresie dotowany także z Unii Europejskiej. W konsekwencji dotacja z UE, której dysponentem jest urząd pracy, korzysta ze zwolnienia z opodatkowania.

– Omawiany przepis jest przykładem uregulowania, które wprost nie zwalnia określonej wypłaty z podatku – zastrzega Joanna Patyk.

Tłumaczy, że zwolnienie przysługuje dopiero w wyniku uregulowań innych przepisów, do których odwołuje się ustawa podatkowa. Brak wpisania do art. 21 ustawy o PIT wprost danego zwolnienia nie oznacza więc z automatu, jak w omawianym przykładzie, że zwolnienie nie przysługuje.

Prawo do zwolnienia z opodatkowania dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej zostało potwierdzone w interpretacjach indywidualnych wydawanych przez organy podatkowe (np. Izby Skarbowej z Poznania z 2 maja 2011 r., nr ILPB1/415-132/11-2/TW).

20,8 tys. zł wynosi od czerwca maksymalna kwota dotacji dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej