Samozatrudniony, który zarejestrował działalność gospodarczą, rozlicza się z urzędem skarbowym w zależności od wybranej formy opodatkowania. Przychody z samozatrudnienia mogą być także rozliczane jako przychody z działalności wykonywanej osobiście na podstawie umowy-zlecenia lub umowy o dzieło

Czy rozliczyć firmę i etat w jednym PIT

W celu optymalizacji kosztów pracodawca w połowie 2010 roku rozwiązał umowę o pracę z zatrudnionymi kierowcami i zaangażował ich na podstawie umów o współpracę, po tym jak zarejestrowali własną działalność gospodarczą. Czy dochody z pracy i firmy można rozliczyć w jednym zeznaniu?