Rachunek potwierdzający sprzedaż może nie mieć podpisu. Dlatego dokument ten przesłany e-mailem będzie dowodem księgowym.
Na podstawie przesłanego e-mailem rachunku można zaksięgować zakup towaru lub usługi.
– Od 11 marca 2011 r. rachunek nie musi zawierać podpisu ani pieczęci wystawcy – podkreśla Bartosz Małkiewicz, doradca podatkowy w Kołecki Małkiewicz Doradcy Podatkowi.
Ekspert wyjaśnia, że eliminacja tych elementów zbliża wymogi formalne dotyczące rachunków do wymogów dotyczących faktur.
Bartosz Małkiewicz uważa, że zmiana może być argumentem za zastosowaniem do rachunków przepisów o przesyłaniu w faktur w formie elektronicznej.
Rachunki można przesyłać e-mailem na zasadach analogicznych jak dla przesyłania faktur. Przed zmianą wymóg pieczęci lub podpisu w istotny sposób utrudniał stosowanie tych przepisów.