Zapłata kartą może być zaksięgowana na koncie – Rozliczenie karty płatniczej. Zasadne jest też wprowadzenie kont analitycznych.
Spółka z o.o. reguluje płatności firmowymi kartami płatniczymi. Zakupów dokonują jej pracownicy.
– W jaki sposób zaksięgować takie płatności – pyta pan Zbigniew z Poznania.
Każde przedsiębiorstwo posiada rachunek bankowy, do którego wydawana jest karta płatnicza. W celu ułatwienia rozliczeń przedsiębiorca często upoważnia pracowników do korzystania z kart.
Jak zauważa Anna Trembasiewicz, dyrektor w Auxilium SA, moment dokonania zakupu przy użyciu karty płatniczej zazwyczaj nie pokrywa się z dniem rozliczenia transakcji przez bank. Najczęściej przypada on na koniec okresu rozliczeniowego, np. miesiąca.
Potwierdzeniem dokonania płatności jest wyciąg bankowy. Na jego podstawie jednostka dokonuje ewidencji księgowej. Zapisów w księgach można dokonać za pomocą konta – Rozliczenie karty płatniczej. Gdy jednostka korzysta z wielu kart płatniczych, w celu lepszej kontroli nad każdą z nich zasadne jest utworzenie konta analitycznego. Precyzuje ono np. numer karty oraz pracownika, któremu kartę powierzono.
– Mniejsze jednostki mogą ewidencjonować takie operacje na koncie 139 – Środki pieniężne w drodze – mówi Anna Trembasiewicz.
W przypadku płatności za zakupy firmowe kartą osobistą pracownika rozliczenie powinno nastąpić za pomocą konta – Rozrachunki z pracownikami.