Podatnik, który określi podstawę opodatkowania darowizny poniżej jej wartości rynkowej, zostanie wezwany do jej skorygowania. Dotyczy to także umów zawieranych w formie aktów notarialnych
Darowizna od osób należących do kręgu najbliższej rodziny (małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, rodzeństwa, ojczyma i macochy) zwolniona jest z opodatkowania. W pozostałych przypadkach, a także w sytuacjach gdy obdarowany nie dopełnił warunków zwolnienia, od darowizny trzeba zapłacić podatek. Jego wysokość określa organ podatkowy w decyzji wydawanej na podstawie złożonego przez podatnika zeznania. Do obowiązków podatnika należy zatem prawidłowe określenie podstawy opodatkowania.
Kiedy należy złożyć zeznanie podatkowe przy darowiźnie