Kosztowny prezent od rodziców, np. auto może nie mieścić się w granicach obowiązku alimentacyjnego. Wtedy konieczne będzie zgłoszenie darowizny do skarbówki.
Zdana matura i egzaminy na studia są dobrą okazją dla wielu rodziców do wynagrodzenia dziecka. Nagrody te są często drogie, np. samochody. Można mieć wątpliwości, czy taki prezent mieści się jeszcze w granicach realizowanego przez rodzica obowiązku alimentacyjnego, czy też traktować go jako darowiznę, którą należy zgłosić w urzędzie skarbowym. Joanna Szydlik, adwokat w zespole kancelarii adwokackich RS Adwokaci w Poznaniu, tłumaczy, że istotną cechą dziecka uprawnionego do alimentacji jest to, że nie jest ono w stanie utrzymać się samodzielnie.
– Z taką sytuacją możemy mieć do czynienia, gdy dziecko po zdaniu matury podejmuje naukę na studiach dziennych i z tego tytułu nie może osiągać dochodów z pracy, a jednocześnie nie posiada majątku, z którego dochody mogłyby służyć jego utrzymaniu – mówi Joanna Szydlik.