Darowizna na wypadek śmierci, podobnie jak zapis windykacyjny, będzie podlegała podatkowi od spadków i darowizn.
Za niecałe pół roku wejdą w życie znowelizowane przepisy kodeksu cywilnego wprowadzające instytucję zapisu windykacyjnego. Spadkodawca w testamencie notarialnym będzie mógł wskazać, że konkretna osoba nabędzie określony składnik majątku. Jak wyjaśnia Łukasz Wojtkowiak, doradca podatkowy, wspólnik w Kancelarii Prawniczej Włodzimierz Głowacki i Wspólnicy, przedmiotem zapisu będą mogły być: rzeczy oznaczone co do tożsamości (np. samochód); zbywalne prawa majątkowe (np. udziały lub akcje w spółkach); przedsiębiorstwo lub gospodarstwo rolne; ustanowienie na rzecz zapisobiercy użytkowania (np. użytkowania gruntu) lub służebności (np. służebność mieszkania).
Łukasz Wojtkowiak podkreśla, że nabycie w drodze zapisu windykacyjnego będzie objęte podatkiem od spadków i darowizn.