Skarżąca, która prowadziła niepubliczne przedszkole, wyjaśniła, że jest ono finansowane z dwóch źródeł: dotacji, która jest zwolniona z PIT, oraz opłat od rodziców dzieci. Rodzice płacą za czesne i wyżywienie i przychody te podlegają podatkowi dochodowemu od osób fizycznych. Skarżąca twierdziła też, że może rozliczyć koszty podatkowe proporcjonalnie, na podstawie art. 22 ust. 3 i 3a ustawy o PIT (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 51, poz. 307 z późn. zm.). Zgodnie z tymi przepisami, jeżeli podatnik ponosi koszty uzyskania przychodów ze źródeł, z których dochód podlega opodatkowaniu (do nich należą np. opłaty od rodziców przedszkolaków), oraz koszty związane z przychodami z innych źródeł (do nich należy zaliczyć np. dotacje od gminy), a nie jest możliwe ustalenie kosztów przypadających na poszczególne źródła, są one ustalane w takim stosunku, w jakim pozostają przychody z tych źródeł w ogólnej kwocie przychodów. 

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wskazał, że podatniczka zapomniała o dwóch przepisach ustawy o PIT.

Zgodnie z pierwszym (art. 21 ust. 1 pkt 129) dotacje otrzymane z budżetów samorządów są zwolnione z podatku. Jak wynika z drugiego (art. 23 ust. 1 pkt 56), koszty bezpośrednio sfinansowane z dotacji zwolnionych z PIT nie są zaliczane do kosztów uzyskania przychodów.

Przedszkole może więc uwzględnić koszty jedynie dla wydatków sfinansowanych z opłat rodziców. Wyrok jest nieprawomocny.

SYGN. AKT III SA/Wa 2003/10