Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie wyjaśnił, jak rozliczać koszty uzyskania przychodów niepublicznego punktu przedszkolnego sfinansowane z przychodów opodatkowanych (wpłaty rodziców) oraz przychodów wolnych od podatku (dotacje z urzędu gminy).

Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 129 ustawy o PIT (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 51, poz. 307 z późn. zm.) wolne od podatku dochodowego są dotacje, otrzymane z budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego.

Dotacja udzielona niepublicznemu przedszkolu z jednostki samorządu terytorialnego wolna jest od PIT.

Zatem koszty bezpośrednio sfinansowane z dotacji zwolnionych od podatku dochodowego nie będą stanowiły kosztów uzyskania przychodów, co wynika z art. 23 ust. 1 pkt 56 ustawy o PIT. W myśl tego przepisu nie odlicza się wydatków i kosztów bezpośrednio sfinansowanych z dochodów (przychodów), o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 46, 47a, 47c, 47d, 116, 122 i 129 ustawy o PIT.

Z art. 23 ust. 1 pkt 56 ustawy o PIT wynika, że koszty poniesione w związku z funkcjonowaniem przedszkola (wydatki bieżące), które zostały sfinansowane (pokryte) otrzymanym dofinansowaniem, nie mogą być kosztem podatkowym.

Interpretacja indywidualna dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 22 czerwca 2010 r. (nr IPPB1/415-488/10-2/MT).