Podatnik, który otrzyma z urzędu skarbowego korektę zeznania, powinien ją przeanalizować i zdecydować, czy wnieść sprzeciw.
Każdy błąd w deklaracji podatkowej trzeba poprawić. Może to zrobić sam podatnik. Wtedy konieczne jest ponowne, ale już poprawne wypełnienie formularza podatkowego. Do takiej korekty deklaracji trzeba dołączyć pisemne uzasadnienie przyczyn korekty. Drugą możliwością jest poprawienie formularza przez urząd skarbowy. Jednak korekta z urzędu jest ograniczona.
Może być ona dokonana tylko przy oczywistych pomyłkach, np. błędach rachunkowych, i tylko wtedy, gdy wartość zobowiązania podatkowego po poprawkach nie przekracza 1 tys. zł.

Poprawki urzędnika

W przypadku stwierdzenia, że deklaracja zawiera błędy rachunkowe lub inne oczywiste pomyłki bądź że wypełniono ją niezgodnie z ustalonymi wymaganiami, organ podatkowy w zależności od charakteru i zakresu uchybień:
● koryguje deklarację, dokonując stosownych poprawek lub uzupełnień, jeżeli zmiana wysokości zobowiązania podatkowego, kwoty nadpłaty, kwoty zwrotu podatku lub wysokości straty w wyniku tej korekty nie przekracza kwoty 1 tys. zł;
● zwraca się do składającego deklarację o jej skorygowanie oraz złożenie niezbędnych wyjaśnień, wskazując przyczyny, z powodu których informacje zawarte w deklaracji podaje się w wątpliwość.
Obie sytuacje będą miały miejsce wtedy, gdy podatnik sam nie zauważy popełnionych błędów. Gdyby jednak podatnik sam zorientował się, że zeznanie podatkowe jest wypełnione z błędami powinien niezwłocznie je poprawić, nie czekając na poprawki czy wezwanie fiskusa.
To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Co należy zrobić z urzędową korektą podatku dochodowego.
W pełnej wersji artykułu znajdziesz m.in. wzór uzasadnienia przyczyny korekty oraz wzór sprzeciwu na korektę z urzędu.