Tylko 20 proc. przedsiębiorców rozlicza się kwartalnie z VAT. W podatku dochodowym tę formę rozliczeń wybrało 16 proc. Podatnicy wolą rozliczenia miesięczne
Takie dane wynikają z raportu „Księgowość mikro i małych firm w Polsce 2011”, przygotowanego przez InFakt.pl we współpracy z firmą badawczą 4P research mix.
Przypomnijmy, że możliwość rozliczeń kwartalnych oznacza, że zarówno podatek dochodowy, jak i podatek od towarów i usług niektórzy przedsiębiorcy mogą płacić co 3 miesiące, a nie co miesiąc, zyskując większą elastyczność w zarządzaniu finansami firmy.
Rozliczenia kwartalne polegają na tym, że deklaracja dla podatku od towarów i usług składana jest za okresy kwartalne. Zasady powstawania obowiązku podatkowego w VAT pozostają bez zmian. Przesunięciu ulega jedynie termin obowiązku zapłaty zobowiązania podatkowego.
Decydując się na kwartalne rozliczanie VAT, zmiany można dokonać również w ciągu roku, najpóźniej do 25. dnia drugiego miesiąca kwartału, za który podatnik będzie po raz pierwszy składał kwartalną deklarację podatkową. Najbliższy możliwy termin takiej zmiany to 25 maja. W celu zmiany formy rozliczeń VAT należy wypełnić formularz VAT-R jako aktualizację danych, zaznaczając poz. 44 punkt nr 1 i poz. 51.
Wiktor Sarota, prezes InFakt.pl, dostawcy aplikacji do fakturowania i księgowości online, w rozliczeniach kwartalnych dostrzega wiele zalet. Jego zdaniem złożenie w urzędzie skarbowym VAT-R przed 25 maja, czyli przed dniem, w którym powinien być rozliczony podatek za kwiecień, spowoduje odroczenie płatności aż o 2 miesiące – kwota podatku przypadnie do zapłacenia najpóźniej do 25 lipca, czyli w pierwszym miesiącu kolejnego kwartału.
– Dodatkową zaletą rozliczania w systemie kwartalnym jest minimalizacja problemu ewentualnych korekt deklaracji oraz dłuższy czas na sporządzenie rozliczenia – dodaje Wiktor Sarota.
Wskazuje też, że podatnicy, którzy zakładają działalność gospodarczą lub rozpoczną dopiero wykonywanie czynności opodatkowanych, mają możliwość wyboru kwartalnej formy rozliczeń podatków.
Nasz rozmówca zauważa jednak, że nie dla wszystkich rozliczenia kwartalne będą korzystne. Ta forma nie opłaca się podatnikom, którzy regularnie występują o zwrot VAT. W tej sytuacji warto wybrać rozliczenie miesięczne, ponieważ termin zwrotu liczony jest od złożenia deklaracji i dzięki temu przedsiębiorca szybciej otrzyma zwrot podatku z urzędu skarbowego.
PRZYKŁAD
Jakie korzyści daje przedsiębiorcom rozliczenie kwartalne
Przedsiębiorca prowadzący działalność handlową każdego miesiąca ma do zapłacenia VAT w wysokości ok. 1 tys. zł. Jaki zysk osiągnie przy rozliczeniu kwartalnym?
Wybierając rozliczenie kwartalne, podatek za kwiecień będzie zobowiązany zapłacić do 25 lipca, a zatem 1 tys. zł pozostaje na jego koncie przez następne 2 miesiące, a kolejny 1 tys. zł (podatek za maj) ma do dyspozycji przez miesiąc.