Coraz popularniejszym sposobem na promocję jest organizacja różnego rodzaju konkursów oraz loterii dla klientów. Przykładem mogą tu być loterie promocyjne. Uczestnictwo w nich może wiązać się z pewnymi obowiązkami podatkowymi.

– Za loterię promocyjną uznaje się taką grę losową, w której uczestnik przez nabycie towaru, usługi lub innego dowodu udziału w grze nieodpłatnie uczestniczy w loterii, a podmiot organizujący oferuje wygrane pieniężne lub rzeczowe – tłumaczy Anna Fierek, konsultant w TPA Horwath.

Nasza rozmówczyni dodaje, że wygrane w konkursach, grach i zakładach wzajemnych lub nagrody związane ze sprzedażą premiową podlegają ryczałtowemu opodatkowaniu w wysokości 10 proc. wygranej. Gdy jednorazowa kwota takiej wygranej nie przekroczy 2280 zł, jest ona zwolniona z opodatkowania.

Przy czym zwolnienie z PIT można zastosować tylko wtedy, gdy loteria zostanie przeprowadzona przez podmiot do tego uprawniony na podstawie przepisów ustawy o grach hazardowych.

– Zgodnie z tymi przepisami uprawnienie do organizacji konkursu bądź loterii promocyjnej nabywa się przez uzyskanie odpowiedniego zezwolenia wydawanego przez dyrektora właściwej izby celnej – podpowiada Anna Fierek.

Nasza rozmówczyni ostrzega, że w sytuacji gdy organizator imprezy przeprowadza loterię bez zezwolenia, rodzi to negatywne konsekwencje dla ich uczestnika. Osoba biorąca udział w nielegalnej loterii podlega bowiem karze pieniężnej wskazanej bezpośrednio w ustawie o grach hazardowych.

– W takim przypadku jest ona zobowiązana zwrócić pełną równowartość otrzymanej nagrody – wyjaśnia Anna Fierek.

Na tym jednak kłopoty uczestnika nielegalnej loterii się nie kończą. Udział w grze losowej organizowanej wbrew przepisom, koncesji lub zezwoleniu został bowiem wymieniony w katalogu wykroczeń przewidzianych w kodeksie karnym skarbowym. Grozi za to kara grzywny do 120 stawek dziennych. Ponadto – jak dodaje Anna Fierek – udział w zagranicznej grze losowej zorganizowanej bez zezwolenia podlega grzywnie aż do 720 stawek dziennych lub też karze pozbawienia wolności do 3 lat bądź też obu sankcjom łącznie.

W związku z tym uczestnik gry, który nie chce narazić się na przykrą niespodziankę ze strony organów podatkowych i znaczące sankcje pieniężne, powinien uważnie prześledzić regulamin loterii. Musi się także upewnić się, że została ona zorganizowana zgodnie z przepisami i przeprowadzona na podstawie odpowiedniego zezwolenia.

Ważne!

Stawka dzienna grzywny ustalona przez sąd za przestępstwo skarbowe może mieścić się w granicach od 46,20 zł do 18 480 zł